Ekonomik Vatandaşlık

Yabancı uyruklu kişilerin, özel koşullar altında, yani Ekonomik Vatandaşlık yoluyla Karadağ vatandaşlığı kazanmaları sağlanmaktadır. Bu, bir kişinin faaliyetleri Karadağ’ın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak ekonomik faaliyetleri yürütmek için bir ticari şirket kurarak, doğrudan Karadağ’a sermaye yatırarak veya fon bağışlayarak Karadağ’a sermaye yatırması gerektiği anlamına gelir. 

Bu alanda Karadağ, Karadağ’ın ekonomik çıkarları için önem taşıyan özel bir yatırım programı benimsemiştir. Yatırım Ajansı tarafından uygulanmakta ve Karadağ’ın turizm, tarım ve işleme endüstrisindeki kalkınma projelerini tüm alanda yoğunlaştıracak, Karadağ’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde Karadağ’ın daha az gelişmiş belediyelerinin yanı sıra daha hızlı gelişmesi için yabancı yatırımları çekme yollarında geliştirmek amacıyla özel programın tanıtımı yapılmıştır.  

Özel programın uygulanmasına ilişkin talep, başvuru sahibi tarafından arabuluculuk acentesi aracılığıyla yapılır ve başvuru sahibi, lisansların verildiği acente tarafından uluslararası uygunluk değerlendirmesi için kontrol edilir. Başvuru sahibi kriterleri karşıladığında, yani Ajans, yetkili makam olarak, başvurudaki belgelerin idari uygunluğuna dair bir sertifika verdiğinde, Ajans, başvuru sahibinin uluslararası uygunluğu (DD temsilcisi), doğrulama için tüm belgeleri, değerlendirme için yetkili acenteye iletir.  

 

Vatandaşlık elde etmek için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekir: 

 • Başvuru sahibinin ve ilişkili kişilerin menşe ülkede veya vatandaşlık kazandığı veya ikamet ettiği başka bir ülkede o ülkenin ilgili makamı tarafından düzenlenen bir sertifika ile belirlenen sabıka kaydının bulunmaması. 
 • Başvuranın, adalet işlerinden sorumlu devlet idaresi organının onayına dayalı olarak belirlenen Karadağ topraklarında ceza gerektiren bir suçu işlememesi. 
 • Başvuranın suçlu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde suçlanmadığını. 
 • Başvuranın INTERPOL ve/veya EUROPOL veya arananlar listesinde yer almayan bir kişi olması. 
 • Başvuru sahibinin kurucusu/ortak kurucusu veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerin son beş yıl içinde ekonomik suçlardan hüküm giymemiş veya faaliyetten yasaklanmamış olması. 
 • Başvuranın Karadağ devletine ve Karadağ hukuk düzenine saygı duyduğunun yanı sıra Karadağ’ın bağımsızlığına ve ulusal güvenliğine ve Karadağ’ın itibarına bir tehdit oluşturmaması. 
 • Başvuranın terör eylemleri, terörün finansmanı veya insanlığa karşı suçlarla itham edilen bir kişi olmaması. 
 • Karadağ pozitif düzenlemelerine uygun olarak ödeme ve yatırım amaçlı paranın menşeinin kanıtı olması. 
 • Başvuranın iyi bir itibara sahip olması. 
 • Karadağ vatandaşlığı alma başvurusuna, bir mahkeme tercümanı tarafından Karadağ diline tercüme edilmiş ve apostil ile birlikte belgeler eşlik etmelidir. 
 • Başvuru sahibinin yasal hükümlerle tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmesi. 

Yetkili makam, başvuru sahibinin kriterleri karşıladığını belirlediğinde, Karadağ Başbakanı’na bir rapor sunar. İçişlerinden sorumlu devlet idare organı, Başbakanın teklifi üzerine başvuranın ve aile üyelerinin Karadağ vatandaşlığına kabulüne ilişkin karar alma koşullarının karşılandığını belirlediğini yetkili makama bildirdiğinde, yetkili makam başvuru sahibini bilgilendirir. 

Söz konusu bildirimde yetkili makam, başvuru sahibine ESCROW hesabından ilgili, geliştirme projesini uygulayan şirketin hesabına Karadağ’da kayıtlı olması ve Karadağ’da kayıtlı olması durumunda, az gelişmiş yerel yönetim birimlerinin kalkınması için ve kalkınma projesini uygulayacak olan yatırımcının hesabına ödeme yapmakla yükümlü olduğunu bildirir. 

Ödemenin kontrolü, kamu daveti temelinde yetkili makam tarafından görevlendirilen bağımsız bir denetçi tarafından gerçekleştirilir. Yetkili makam, bağımsız denetçi raporuna dayanarak, özel bir programa dayalı olarak Karadağ vatandaşlığına kabul kararı vermek üzere, ödemenin yapıldığını içişlerinden sorumlu devlet idaresine bildirir. 

Bu alandaki son değişikliklerle, hali hazırda proje uygulayan yatırımcılar için daha katı kriterler getirmenin bir yolu olarak ek bir koşul, bir banka izni getirildi. Projenin bitiş tarihine kadar geçerli olacak bir banka varantının sunulmasını gerektirir. 

Karadağ vatandaşlığına başvurmak için gerekli fonlara atıfta bulunan bölümde, başvuru sahibi şunları ödemekle yükümlüdür:

Prosedürün maliyetleri:

 • Başvuran için 15.000,00 Avro.
 • Her bir aile üyesi ve en fazla dört aile üyesi için ayrı ayrı 10.000,00 Avro.
 • Sonraki her aile üyesi için 50.000,00 Avro.
 1. Daha az gelişmiş yerel yönetim birimlerinin gelişimi için ESCROW hesabına 100.000,00 Avro tutarında para yatırılması
 2. Başkent Podgorica’daki veya Karadağ’ın kıyı bölgesindeki kalkınma projelerinden birine yatırım yapmak amacıyla ESCROW hesabına en az 450.000,00 Avro tutarında para yatırılması, veya, Başkent Podgorica hariç, Karadağ’ın kuzey veya orta bölgesindeki kalkınma projelerinden birine yatırım yapmak amacıyla en az 250.000,00 Avronun yatırılması
 3. Karadağ İnovasyon Fon’una Karadağ’ın inovasyon politikasının geliştirilmesi için ESCROW hesabına en az 100.000,00 Avronun yatırılması.

Özel Programın amacı, Karadağ’ın tamamında turizm, tarım ve işleme sanayi sektörlerindeki kalkınma projelerine yeni yatırımları teşvik etmektir. Projelerini Özel Program koşullarına uygun olarak uygulayan yatırımcılara, projelerinin bir kısmını Karadağ vatandaşlığı kazanmak isteyen başvuru sahipleri tarafından finanse etme izni verilir. Yatırımlar için bu tür bir yasal çerçeve oluşturularak, yatırımcıların daha kötü piyasa koşullarında yapamayacakları yatırımları gerçekleştirmeleri sağlanmakta hem yatırımcılara hem devlete hem de vatandaşlara fayda sağlanmaktadır.

Ekonomik vatandaşlık programına katılan projeler, çoğunlukla turizm alanında Kalkınma Projeleri Listesi’nde yer alan projelerdir, bu nedenle kalkınma projelerine yapılan yatırımların baskın şekli, oteldeki bazı konaklama birimlerinin (apart ve konut modeli) satın alınmasıdır.

Bu bağlamda, ekonomik vatandaşlık programı, özellikle Karadağ’ın kuzeyinde turizm kapasitelerinin inşasını kesinlikle etkiledi ve daha önceki bir dönemden kalkınma için diğer tüm teşviklerden daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

Başvuranın aile üyeleri aşağıdaki gibi sayılmakta: 

 • Eşi 
 • Başvuranın maddi olarak desteklediği 18 yaşın üzerinde olan çocukları 
 • Başvuranın 18 yaşından küçük çocukları. 
 • Başvuranın, başvuru yapıldıktan sonra ve özel programın uygulanması sırasında doğan çocukları. 

 

Başvurunun yanı sıra, başvuru sahibi kendisi ve aile üyeleri için şunları eklemelidir: 

 • Pasaportların fotokopileri. 
 • Uluslararası anlaşmaya uygun olarak kimlik ve vatandaşlığın belirlenebileceği doğum kütüğünden veya diğer belgelerden alıntıları 
 • Aynı cinsten kişilerin medeni durumlarının, yani birlikte yaşamalarının veya hayat birlikteliklerinin belirlenmesine esas olan evlilik kayıtlarından veya başka bir belgeden alıntıları 
 • Sigorta poliçeleri Karadağ’da geçerlidir ve sağlık sigortasını kapsar. 

Başvuranın özel programın uygulanması sırasında doğan çocuğunun Karadağ vatandaşlığını kazanması için, başvuru sahibi, kabul yoluyla Karadağ vatandaşlığı için talepte bulunabilir ve yetkili makamın ödeme hesabına 50.000,00 Avro tutarındaki işlem masraflarını ödeyebilir. 

Nasıl yardım edebiliriz?

İşletmeniz için hepsi bir arada çözüm!

Karadağ’da şirket açılışında ve tüm yasal sorunların çözülmesinde yardımları için MTS çalışanlarına ve şahsen Alexandra’ya şükranlarımızı sunarız. Ekibin profesyonelliğini ve sorunlarımızı çözme konusundaki derin katılımını belirtmek isterim.

Belka Games team
Teklif almakla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki formu doldurun

  Kişiler