Gayrimenkul Yatırım

Gayrimenkul Yatırım

Karadağ’da bir gayrimenkulün gururlu sahibi olmak istemeniz durumunda, hukuk ekibimiz satın alma sözleşmesi yapma, vekalet mührü ve Devlet yetkilileriyle iletişim ile ilgili tüm teknik konularda size yardımcı olabilir. Satın alma kararınızı verir vermez mülkünüzün keyfini çıkarabilirsiniz.  

Karadağ Yabancılar Yasası uyarınca, Karadağ’da 90 günden fazla kalmayı amaçlayan bir yabancıya, Karadağ’da sahip olduğu gayrimenkul hakkını kullanmak ve elden çıkarmak amacıyla geçici ikamet izni verilebilir. Taşınmazın en az yarısına ortak olan yabancıya izin verilebilir.  

Karadağ’da bir yabancıya ait taşınmaz malın kullanılması ve üzerinde tasarrufta bulunulması amacıyla yasal gereklilikleri taşıyan bir yabancıya geçici oturma izni verilebilir. Talebin gerekçesinin kanıtı olarak, taşınmaz malın tapusunu veya söz konusu taşınmazın mülkiyetini teyit eden diğer kanıtları eklemeniz gerekir. 

Geçici ikamet izni talebine ilişkin karar, usulüne uygun talebin sunulduğu tarihten itibaren 40 gün içinde verilir. 

Bir yıla kadar geçerlilik süresi olan geçici oturma izni verilir. 

Geçici ikamet izninin uzatılmasına ilişkin talep, geçerli ikamet izni süresinin bitiminden en geç 30 gün önce İçişleri Bakanlığına yapılabilir. Geçici oturma izninin uzatılmasına ilişkin talebin uygun bulunması halinde, oturma izni bir yıla kadar yeni bir geçerlilik süresi ile düzenlenir. 

Nasıl yardım edebiliriz?

İşletmeniz için hepsi bir arada çözüm!

Karadağ’da şirket açılışında ve tüm yasal sorunların çözülmesinde yardımları için MTS çalışanlarına ve şahsen Alexandra’ya şükranlarımızı sunarız. Ekibin profesyonelliğini ve sorunlarımızı çözme konusundaki derin katılımını belirtmek isterim.

Belka Games team
Teklif almakla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki formu doldurun

    Kişiler