Şirket Kaydı

Karadağ’ı işiniz için bir ev olarak mı seçtiniz? Karadağ’da bir şirket açmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Doğru yoldasın. Uzman profesyonellerden oluşan ekibimiz size yardımcı olacaktır. 

Karadağ’da bir şirket kurmak ve kaydettirmek, birkaç aşamadan oluşan basit ve hızlı bir süreçtir ve bu süreçte hukuk ekibimiz şirketinizi kurmak için gerekli tüm doğru bilgileri size sağlayacaktır. Şirket kurarken Karadağ’da bulunmanıza gerek yok, ancak bunu sizin adınıza yapmamız için bize yetki verebilirsiniz ve biz burada prosedürü ayrıntılı, adım adım anlatmak için buradayız. 

Bir şirket kurma sürecinde ilk adım, şirket adının seçilmesi ve bu adın Karadağ Ticari İşletmeler Merkezi Kayıt veri tabanında bulunup bulunmadığının önceden kontrol edilmesidir. İstenilen şirket adının rezerve edilmesi imkânı da vardır. 

Şirket kurulumu söz konusu olduğunda, hukuk ekibimiz sizinle istişare ederek gerekli tüm belgeleri hazırlayarak şirketin ilgi alanlarınıza uygun olarak kurulmasını sağlayacaktır. 

Şirket kurulumu için gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, Karadağ Ticari İşletmeler Merkezi Sicili nezdindeki kayıt prosedürü başlar. Orada bulunmanız gerekmez, ancak bize yetki verdiğinizde bunu sizin için yaparız ve başvuruyu beraberindeki belgeler ve ücretlerle birlikte sunarız. Şirket kurmak için gereken süre en fazla 7 iş günüdür. 

Ayrıca şirket kurulup tescil edildikten sonra, mühürleme, banka hesabı açma, muhasebe hizmetleri vb. ile ilgili takip eden tüm adımlarda destek sağlamaktayız. Uzun vadede şirketinizdeki tüm statü değişiklikleri için yanınızdayız ve bizimle her türlü süreci basit ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

ŞİRKET KURULUMU İÇİN GEREKLİ ADIMLAR 

Karadağ’da bir şirket açma sürecini anlamanıza yardımcı olmak için, bir şirket kurma ve kaydetme adımlarının kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir: 

  • Şirket kurmak için gerekli evrakların hazırlanması 
  • Tüm yetkili devlet kurumlarında kayıt sırasında desteğin sağlanması 
  • Şirket kaydı sonrası süreçte desteğin sağlanması (mali müşavirlik, mühürleme, banka hesabı açma vb.) 
  • Şirketteki durum değişikliklerine ilişkin belgelerin hazırlanması 
  • Bir tüzel kişiliğin feshi (tasfiye/iflas) üzerine hukuki hizmetleri 

Karadağ’daki ödeme sistemi, 2001 yılında tanıtılan ve Karadağ’da ve uluslararası alanda gerçekleştirilen parasal işlemlerin istikrarına ve güvenliğine katkıda bulunan Avro para biriminde çalışmaktadır. Bu, yabancı yatırımcıları Karadağ’a çekmenin yanı sıra Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne giriş yolunda bir teşvik unsurudur. 

Karadağ’da vergiler şu şekilde düzenlenmiştir:

Kurumlar vergisi – Kurumlar vergisi oranları %9, %12 ve %15’tir. Kurumlar vergisi yılda bir defa hesaplanmakta ve ödenmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefi, kar elde etmek amacıyla faaliyette bulunan mukim veya mukim olmayan tüzel kişidir. Yerleşik bir tüzel kişilik, Karadağ’da kurulmuş veya fiili yönetim ve kontrol merkezinin Karadağ topraklarında bulunduğu bir tüzel kişiliktir. Yerleşik olmayan tüzel kişilik, Karadağ’da yerleşik olmayan ve Karadağ’da fiili yönetim ve kontrol merkezi olmayan ve faaliyetlerini daimî bir iş birimi aracılığıyla yürüten bir varlıktır.

Mukim vergilendirmesinin konusu, mukim tarafından Karadağ’da ve Karadağ dışında elde edilen kazançtır. Mukim olmayanların vergilendirmesinin konusu, mukim olmayanların Karadağ’da elde ettiği kazançtır.

% 7 oranında indirimli KDV ödendiği belirlenen mal ve hizmet ticareti ile ürünlerin ithalatı hariç, bir de hizmet ticareti ve sıfır (0) KDV oranı belirlenmiş ürünlerin ithalatı, KDV tutarı genel olarak %21’dir.

KDV vergilendirmesinin konusu:

  • Mükellefin faaliyeti kapsamında bir ücret karşılığında gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerin ticareti.
  • Karadağ’a ürün ithalatı.
Nasıl yardım edebiliriz?

İşletmeniz için hepsi bir arada çözüm!

Karadağ’da şirket açılışında ve tüm yasal sorunların çözülmesinde yardımları için MTS çalışanlarına ve şahsen Alexandra’ya şükranlarımızı sunarız. Ekibin profesyonelliğini ve sorunlarımızı çözme konusundaki derin katılımını belirtmek isterim.

Belka Games team
Teklif almakla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki formu doldurun

    Kişiler